OKU kód

Informace a podmínky změny poskytovatele Internetu dle § 34a zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky č. 58/2022 Sb.

 

Informace pro účastníky/zákazníky

Zákazník, který chce přejít ke společnosti EDERA Group a.s. jako novému poskytovateli internetové služby (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky č. 58/2022 Sb.:

1) Objedná požadovanou službu z nabídky EDERA Group a.s.

2) Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, minimálně v rozsahu:

a)     Své identifikační údaje

b)    Identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu

c)     Identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu

d)    Den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout

e)    Ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu

3) Podepíše smlouvu s EDERA Group a.s. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

4) V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku služeb (např. s IPTV), poskytne zákazník nezbytnou součinnost.

EDERA Group a.s. jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky č. 58/2022 Sb. Českého telekomunikačního úřadu.

Podmínky pro určení výše paušální náhrady

Zákazník má právo na finanční náhradu, pokud v souvislosti se změnou poskytovatele Služby dojde ke zpoždění, zneužití postupů změny poskytovatele Služby, nebo nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace, a to následovně:

 

Výše paušální náhrady je stanovena prováděcím právním předpisem č. 529/2021 Sb., jejíž vybraná část ustanovení stanoví za:

 

a)     Zpoždění se změnou poskytovatele služeb 200 Kč za započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč za započatý den prodlení

b)    Zneužití změny poskytovatele služeb 600 Kč za započatý den trvání závadného stavu

c)     Nedodržení termínů opravy a instalace 200 Kč za započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč za započatý den prodlení.

 

Paušální náhradu zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.

 

Uplatnění oprávněného nároku na paušální náhradu u je Účastník/Zákazník povinen provést písemně včasnou reklamací, tj. do dvou (2) měsíců ode dne nastalého porušení některé z povinností uvedených v části a) až c).

 

Informace pro přejímající poskytovatele Internetu

EDERA Group a.s. v případě, že je opouštěným poskytovatelem, určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele, elektronická adresa pro objednávky na změnu je: info@edera.cz

Komunikace je zahájena a vedena výhradně přes tuto e-mailovou adresu. Komunikace na této e-mailové adrese je zaznamenávána a uchovávána za účelem řešení reklamací či případné prokázání vyloučení odpovědnosti k náhradě škody v důsledku porušení povinností vyplývajících ze zákonných ustanovení v souvislosti se změnou Poskytovatele služby přístupu k internetu. Uvedená e-mailová adresa je obsluhována v pracovních dnech od 09:00 do 17:00. Pokud podání nesplňuje uvedená kritéria, žádost bude odmítnuta.


Tato stránka využívá cookies

Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili. Upravit mé předvolby